Over ons / ANBI-informatie

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram heeft een zogeheten ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn bijdragen van particulieren gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting.

 

Hieronder de gegevens van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram.

De stichting is opgericht in 2016 en statutair gevestigd in Haarlem.

RSIN-nummer: 856566780

KvK-nummer: 66467292

Webadres: denieuweblauwetram.nl

Mailadres: info@denieuweblauwetram.nl

Postadres secretariaat: Zonnebloemstraat 192, 2223 VT Katwijk aan den Rijn

Telefoon: 06 – 16446961

Bank: NL42 RABO 0311 2609 50, t.n.v. Stichting De Nieuwe Blauwe Tram.

De ANBI-beschikking en de registratie bij de belastingdienst kunt u HIER raadplegen.

 

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verwerven, reconstrueren en instandhouden van mobiel cultuurhistorisch erfgoed, gericht op voertuigen van de voormalige Noord-Zuid Hollandse Vervoer Maatschappij (NZH) en haar rechtsvoorgangers.
In het bijzonder richt de stichting zich op de reconstructie van de laatste diensttram van 9 november 1961, tweeling-tramstel A619/A620 van de NZH.

Bekijk hier het Beleidsplan 2022-2032 van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram.

 

Bestuur

Voorzitter: Dr. ir. W. Beukenkamp

Secretaris / communicatie en pr: Drs. C. Koelewijn

Penningmeester: Dr. ir. W.B. Bloem

Lid: Drs. M. van den Toorn (communicatie en pr)

Lid: Ir. F. Heijnen (techniek)

 

Vrijwilligers

Het bestuur en de overige medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilligers. Volgens artikel 7 lid 9 van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De Stichting heeft geen personeel/werknemers.

 

Comité van aanbeveling

Drs. J.J. Beijnes, nazaat van de oprichters van de firma Beijnes
G.J. Groenveld, voorzitter Historisch Genootschap De Blauwe Tram
Ir. L.H. Haring, oud-hoofd trammaterieel HTM
P.P.M. Kalse, erebestuurslid Tramweg-Stichting
B. Leeuwenburgh, oud-regiodirecteur NZH
Prof. dr. ir. J.A. Stoop, hoogleraar transportveiligheid TU Delft
Jhr. drs. A. Testa, oud-hoofddirecteur NZH
Drs. J. Wienen, burgemeester van Haarlem

 

Activiteiten

De stichting is opgericht op 13 juli 2016. Hiervoor was een werkgroep werkzaam om te onderzoeken of een reconstructie van een tweeling-tramstel van de serie A600 van de NZH technisch en financieel haalbaar zou zijn. De uitkomst van dit onderzoek was positief en dat heeft geresulteerd in het oprichten van de stichting De Nieuwe Blauwe Tram en het formeel starten van het project reconstructie A619/620.

De periode tot 2018 is besteed aan het uitwerken van het technische deel van het project reconstructie waarbij alle voorhanden zijnde tekeningen zijn gedigitaliseerd. Ook is een begin gemaakt met het verwerven van oorspronkelijke onderdelen van de tweeling-tramstellen van de serie A600 en overige trams die als model kunnen dienen. Verder is er een businessplan geschreven om fondsenwerving te realiseren. In een later stadium wordt een businessplan gemaakt voor de exploitatie van de A619/620.

Sinds 2019 wordt in de werkplaats in Haarlem gewerkt aan de daadwerkelijke reconstructie van de tram. In 2023 heeft de Stichting het gebouw met werkplaats en kantoor aangekocht, zodat de toekomst van het project ook op de lange termijn is gewaarborgd.

 

Financiën

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2023.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2019.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017.

 

ANBI standaardformulieren

Klik HIER voor het ANBI-standaardformulier 2023.

Klik HIER voor het ANBI-standaardformulier 2022.

Klik HIER voor het ANBI-standaardformulier 2021.