Privacyreglement Stichting De Nieuwe Blauwe Tram

De website denieuweblauwetram.nl is eigendom van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram, A. Hofmanweg 37, 2031 BH Haarlem. De website geeft informatie over het reconstructieproject van de stichting, het historische trambedrijf van de NZH en gerelateerde organisaties.

Cookies

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram neemt de privacy van de bezoekers van de website uiterst serieus. Daarom verzamelen wij via onze website geen persoonlijke gegevens van de websitebezoekers voor commerciële doeleinden. Daarnaast verzamelen we geen persoonlijke gegevens die we eventueel aan andere partijen zouden kunnen leveren. Voor de analyse van het bezoek aan onze website maken we gebruik van Google Analytics. De verzamelde gegevens hebben onder andere betrekking op het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, het aantal keren dat een pagina wordt bezocht en de gebruikte zoekmachines en browsers. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren en nog aantrekkelijker te maken voor onze bezoekers. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen.

Logbestanden

De server waarop de website denieuweblauwetram.nl staat, maakt zogeheten logbestanden aan. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke plicht om de logbestanden gedurende een bepaalde periode te bewaren. Daarnaast gebruiken we deze bestanden om het bezoek aan onze website te analyseren en om eventueel te kunnen zien of er op onrechtmatige wijze wordt geprobeerd om toegang te krijgen tot de website. Alle gegevens zijn anoniem en de logbestanden worden binnen twee maanden verwijderd.

Contact

U kunt voor meer informatie over Stichting De Nieuwe Blauwe Tram contact opnemen per e-mail of post, of via het contactformulier op onze website. De gegevens van de telefoongesprekken slaan we in principe niet op. Wij zullen alleen uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bewaren voor zover en zolang dit nodig is om u antwoord te geven. Ook deze gegevens zullen wij nooit aan derden ter beschikking stellen.