Het project

De Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is opgericht met het doel een herkenbare “Blauwe Tram” te reconstrueren. Op die wijze zal een stuk verloren gegaan erfgoed weer tot leven worden gebracht. Specifiek gaat het hierbij om een tweeling-tramstel van de NZH-serie A600. Die werden voor de laatste geëlektrificeerde tramlijn Haarlem-Leiden door de Wagonfabriek J.J. Beijnes in 1932 te Haarlem gebouwd. Het waren met hun geheel gelaste carrosserie, hun zelfdragende constructie en geleding met Jakobsdraaistel voor hun tijd zeer geavanceerde trams, de modernste van de wereld. Pas vijfentwintig jaar later kregen de trambedrijven van Amsterdam en Rotterdam vergelijkbaar deels ook door Beijnes gebouwd materieel.

A619-620 vertrekgereed naar Noordwijk, 8 september 1959. Stationsplein Leiden

Door de sloop in 1961-’62 van alle Tweelingstellen is feitelijk een hiaat ontstaan in de later tot stand gekomen nationale tramcollecties. De stichting poogt dat gat te dichten in navolging van andere reconstructies zoals de zich in het Spoorwegmuseum te Utrecht bevindende Arend met bijpassende rijtuigen, de VOC-schepen Batavia en Amsterdam, de fraaie Arnhemse vierasser GETA 76 en andere.

De zo succesvolle GETA 76 (Gemeente Electrische Tram Arnhem) is in de jaren 1994-1998 gebouwd en is inmiddels ouder dan zijn illustere voorgangers die gebouwd in 1929, alle verloren zijn gegaan bij het bombardement van de remise daags na het begin van de Slag om Arnhem op 17 september 1944. Arnhem, 18 juni 2016.