Word donateur!

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is voor de reconstructie van de A619/A620 nagenoeg geheel afhankelijk van financiële steun van donateurs, giften, legaten en de steun van goededoelenorganisaties. Zo heeft de stichting al toezeggingen ontvangen voor bijdragen door het Fonds 1813 en het Mondriaan Fonds.

ANBI

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram heeft een zogeheten ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn bijdragen van particulieren gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting.

Steun ons!

Wilt u Stichting De Nieuwe Blauwe Tram steunen als donateur of anderszins een financiële bijdragen leveren? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Ja, ik wil mij aanmelden als donateur van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram.

  Donaties

  Donaties zijn van harte welkom. Omdat de stichting een culturele ANBI is, zijn de donaties fiscaal 125% aftrekbaar. De Belastingdienst stelt hiervoor wel grenzen, die niet gelden als u gebruik maakt van de mogelijkheid van een periodieke gift. Als u tenminste vijf jaar een bepaald bedrag doneert, is die gift zonder drempel aftrekbaar.

  Maak hiervoor gebruik van bijgaande zelf af te drukken twee schenkingsformulieren. Stuur beide na volledige invulling en te hebben gescand naar: info(a)denieuweblauwetram.nl of per post naar het secretariaat: Zonnebloemstraat 192, 2223 VT Katwijk aan den Rijn.
  Het eerste formulier “voor de schenker” krijgt u na ondertekening door de penningmeester retour.

  Ons banknummer: NL42 RABO 031 1260 950 t.n.v. Stichting De Nieuwe Blauwe Tram.