Met het kapotslaan van een flesje Blauwe Tram-bier tegen de buffer heeft de Haarlemse burgemeester Jos Wienen op vrijdagmiddag 24 september de A619-A620 officieel gedoopt. Na de doop werd het rijtuig onthuld en was voor het eerst sinds zeventig jaar weer de fluit van een NZH-tram in Haarlem te horen. De doopplechtigheid, die werd bijgewoond door nazaten van de Haarlemse tramfabrikant J.J. Beijnes, markeerde de komst van de gereconstrueerde tweelingtram naar Haarlem. Voor de A619/A620 was het de tweede keer, want de oorspronkelijke versie van de tweelingtram verliet in 1932 de fabriek van Beijnes aan het Haarlemse Stationsplein.

Na de doopplechtigheid van de tram nam burgemeester Wienen het eerste exemplaar in ontvangst van het door de Stichting uitgegeven boekje over de historie van de stadstrams in Haarlem. Het beschrijft de Haarlemse stadstramlijnen tussen 1879 en 1948, toen de laatste lijn werd opgeheven. In een korte toespraak sprak de burgemeester zijn bewondering uit over het initiatief van de Stichting om met de reconstructie de herinnering aan de Blauwe Tram levend te houden en roemde de warme sfeer die dit soort historische tramrijtuigen uitstralen. Tot slot wenste hij de vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Tram veel succes bij de voltooiing van hun unieke project.

Burgemeester Jos Wienen en de heer Jan Beijnes maken zich op voor de doop van de A619/A620.

Met een welgerichte (tweede) gooi doopt de burgemeester de Nieuwe Blauwe Tram

De heer Jan Beijnes, burgemeester Jos Wienen en Josina en Wim Beukenkamp (voorzitter).

Burgemeester Wienen neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje over Haarlem.

Onderonsje van de heren Beijnes, de burgemeester en voorzitter Beukenkamp.

Burgemeester Wienen gaat even proefzitten in de eerste zetel voor de A619/A620.

Openingstoespraak voor voorzitter Wim Beukenkamp.

De genodigden voor de doopplechtigheid kwamen bijeen in het NZH Vervoer Museum in Haarlem.