De Stichting heeft in april – binnen de grenzen van wat mogelijk is – hard gewerkt aan de inrichting van de werkplaats aan de Adriaan Hofmanweg in Haarlem. We hebben de vloer voorzien van Stelconplaten, de wanden zijn aangepast en geschilderd en de elektra is in orde gemaakt. Daarnaast hebben we enkele machines aangeschaft om straks daadwerkelijk aan de tram te werken.

Ook op andere manieren heeft de Stichting aan de reconstructie van de A619/A620 gewerkt. Er is nu een bestek, dat aan een aantal bedrijven wordt gestuurd om hun interesse te peilen. Op basis hiervan wordt later dit jaar een bedrijf geselecteerd dat de twee stalen casco’s van de tram mag bouwen.

Verder hebben we gewerkt aan het ontwerp van de elektrische installatie van de tram.

Tot slot werkt de Stichting aan een fraaie brochure over de historie van de A600’en van de NZH en de A619/A620 in het bijzonder. De Stichting heeft voor de uitgave hiervan een bijdrage ontvangen van het Rabobank Wensenfonds. De opbrengst van de brochure komt geheel ten goede aan de reconstructie van de A619/A620. We houden u op de hoogte!