Stichting Holland Spoor steunt de reconstructie van NZH-tweelingtram A619/A620 met een bedrag van maar liefst 1500 euro. Het spreekt voor zich dat Stichting De Nieuwe Blauwe Tram erg blij is met deze donatie!

Stichting Holland Spoor, beter bekend als “Roestrijden.nl”, bemiddelt bij het uitvoeren van zogeheten roestritten op het Nederlandse spoorwegnet. Deze ritten worden – meestal in opdracht van ProRail – uitgevoerd op trajecten waar aan het spoor is gewerkt. De Stichting schakelt hierbij het historische materieel van Nederlandse museumorganisaties in. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Enerzijds gaat de opbrengst van de roestritten in de vorm van donaties naar de restauratiefondsen van rijdend Nederlandse railerfgoed, anderzijds zijn de ritten voor museumorganisaties een uitgelezen mogelijkheid om de conditie van hun materieel op peil te houden.

Meer informatie over de Stichting Holland Spoor is te vinden op roestrijden.nl

Roestrijden met twee historische locomotieven op de HSL bij Breda op 22 september 2019.