Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is blij met het bericht van de Van der Mandele Stichting, ontvangen op 20 mei 2019, dat zij het project van de reconstructie van de A619/A620 willen ondersteunen met 5.000 euro.

De Van der Mandele Stichting verleent steun op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied in de provincie Zuid-Holland, met een zekere voorkeur – hoewel geenszins dwingend – voor de steden Delft, Dordrecht, Leiden en Rotterdam. Het begrip “steun op sociaal gebied”  wordt zo ruim mogelijk genomen.

Meer informatie op de website van de Van der Mandele Stichting.