Stichting De Nieuwe Blauwe Tram heeft een nieuwe belangrijke stap gezet voor de reconstructie van de laatste Blauwe Tram A619/A620. Tijdens een bijeenkomst in Scheveningen op 2 februari 2019 is in aanwezigheid van het Comité van Aanbeveling de aftrap gegeven voor de fondsenwerving voor het reconstructieproject. Voorzitter Wim Beukenkamp maakte bij deze gelegenheid bekend dat er sinds deze week 100.000 euro aan donaties bijeen is gebracht om het project te starten. Verder is de A619/A620 vrijwel geheel in 3D CAD getekend en heeft de stichting door schenking de beschikking gekregen over enkele elektromotoren en wielen.

De bijeenkomst werd onder andere bijgewoond door de heer J.J. Beijnes, nazaat van de befaamde Haarlemse materieelfabriek met dezelfde naam, die in 1932 de tien A600’en voor de NZH bouwde. De bijeenkomst werd afgesloten met een rit met NZH-tram A106 (1911) uit de collectie van de Tramweg-Stichting door het centrum van Den Haag.

Het Comité van Aanbeveling van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Drs. J.J. Beijnes, nazaat van de oprichters van de firma Beijnes
G.J. Groenveld, voorzitter Historisch Genootschap De Blauwe Tram
Ir. L.H. Haring, oud-hoofd trammaterieel HTM
P.P.M. Kalse, erebestuurslid Tramweg-Stichting
B. Leeuwenburgh, oud-regiodirecteur NZH
Prof. dr. ir. J.A. Stoop, hoogleraar transportveiligheid TU Delft
Jhr. drs. A. Testa, oud-hoofddirecteur NZH
Drs. J. Wienen, burgemeester van Haarlem

 

Leden van het bestuur en het comité van aanbeveling in de remise Scheveningen.

 

De leden van het comité van aanbeveling maakten een ritje door Den Haag met de prachtige A106 van de Tramweg-Stichting.

 

De door Historisch Genootschap De Blauwe Tram gemaakte mock-up van de A620 in de TS-werkplaats in de remise Scheveningen.