Het Rabobank Wensenfonds schenkt Stichting De Nieuwe Blauwe Tram een bedrag van 1230 euro voor het uitgeven van een boekje over de reconstructie van de A619/620 en de historie van de A600’en bij de NZH. Deze toezegging werd bekendgemaakt tijdens de “Avond van Leiden” in het Scheltemacomplex op 26 november 2019. Het spreekt voor zich dat Stichting De Nieuwe Blauwe Tram erg blij is met de donatie van Rabobank Leiden-Katwijk, die is gevestigd in het hart van het vroegere werkgebied van de NZH. Verenigingen en stichtingen die klant zijn van de Rabobank, hebben jaarlijks de mogelijkheid om een wens in te dienen bij het Wensenfonds. Na nominatie door een jury is het aan leden van de bank om hun (digitale) stem uit te brengen op de genomineerde wensen. Hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage aan de wens. Bij Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is het volledige bedrag van de aanvraag gehonoreerd.