Eind juni / begin juli zijn de ‘dakvlonders’ op de A619 gereed gekomen. Na de klossen zijn nu tientallen latten gemonteerd, die het dak beloopbaar maken en het tegelijk beschermen tegen beschadigingen.
Nu het dakwerk grotendeels gereed is, verplaatst het werk zich steeds meer naar het interieur. Er is een begin gemaakt met de montage van de rugleuningen van de zittingen in de tram.
Verder heeft de stichting de messing profielen besteld waardoor straks de zijramen op en neer glijden. Er zijn 26 beweegbare ramen, met elke twee profielen, dus het gaat hier om enkele tientallen meters profiel. De profielen worden op maat ‘getrokken’. Het spreekt voor zich dat dit een kostbare klus is, waarmee behoorlijk wat geld is gemoeid.

Als u de werkzaamheden aan de A619/A620 wilt steunen, bent u van harte welkom!
Kijk op deze pagina voor de diverse mogelijkheden!