overdracht_pand

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is nu eigenaar van de werkplaats en de bijbehorende kantoorruimten in Haarlem. Op maandag 3 juli is het pand aan de A. Hofmanweg in het bedrijventerrein Waarderpolder via de notaris Boeser in Haarlem aan de Stichting overgedragen. Voor De Nieuwe Blauwe Tram is dat fantastisch nieuws. Het betekent dat de reconstructie van de A619/A620 de komende tijd ongestoord en in alle rust kan plaatsvinden.

De Stichting is veel dank verschuldigd aan alle donateurs en gulle gevers die de aankoop van het pand mogelijk hebben gemaakt. Hetzij met een donatie, hetzij via een aantrekkelijke lening. Uit de korte tijd die nodig was om het geld bijeen te brengen, blijkt wel dat velen zich nog betrokken voelen bij de Blauwe Tram en zijn historie!

De Stichting gaat enthousiast verder met de reconstructie van de A619/A620. Zij weet zich hierbij mede gesteund door een grote schare donateurs en diverse goede doelen. Zo mocht De Stichting vorige week nog belangrijke financiële toezeggingen voor het project ontvangen, onder andere voor de restauratie van het interieur.

Bent u ook een liefhebber van de Blauwe Tram en wilt u ons steunen? Word dan donateur of neem contact op met onze penningmeester voor andere mogelijkheden om financieel bij te dragen, bijvoorbeeld door een schenking of legaat. En u kunt natuurlijk altijd een van onze uitgaven kopen, waarvan de opbrengst direct naar ons project gaat!