In de derde week van april hebben de vrijwilligers van De Nieuwe Blauwe Tram de eerste remcilinder aan een hulpframe gemonteerd, dat op zijn beurt wordt aangebracht tussen de chassisbalken van de A619/A620. Zodra dit hulpframe is aangebracht, kan een begin worden gemaakt met de hefbomen en remstangen van het remwerk.

Verder zijn houten balken gemonteerd op de chassisbalken ter hoogte van de eindcoupé’s. Deze balken dienen onder andere voor de montage van de vloerdelen in dit deel van de A619/A620.

Tot slot is het teakhout voor de deuren op de juiste dikte gezaagd, zodat het verder kan worden verwerkt in de klapdeuren en de afscheidingen tussen de reizigersruimten en de bestuurderscabines.

Er moet nog een oplossing worden gevonden voor de geleiding van de klapdeuren aan de bovenzijde van de deuropening. Waarschijnlijk moeten deze opnieuw worden gemaakt.