Na het succes van het boekje over de A600’en, geeft Stichting De Nieuwe Blauwe Tram een nieuw en tweede deel van de boekenreeks uit, dit keer over de historie van de Boedapester-trams van de NZH. In deze nieuwe uitgave leest u alles over het ontwerp, de bouw en de levensloop van de befaamde Boedapesters, die in belangrijke mate het beeld van de NZH hebben bepaald. Het boekje telt 40 pagina’s en bevat tientallen foto’s in zwart-wit en kleur, waarvan een groot aantal nog niet eerder is gepubliceerd, zoals fabrieksfoto’s van bouwer Ganz & Co., kleurenfoto’s van J. Vogels en een van de weinige foto’s van een vierwagentram in Zandvoort.

Het nieuwe boekje kost 15,95 euro. U kunt het bestellen door overmaking van 19,70 euro (boekje plus 3,75 euro porto) op bankrekening NL42 RABO 0311 260 950 t.n.v. Stichting De Nieuwe Blauwe Tram, onder vermelding van ‘Bestelling boekje’ en uw naam- en adresgegevens met postcode en huisnummer.

Van het boekje over de A600’en is nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. U kunt dit bestellen door overmaking van 16,70 euro op bovenstaand bankrekeningnummer. Als u beide delen tegelijk wilt bestellen, betaalt u 32,55 euro (inclusief porto).

N.B.: In het najaar van 2021 verschijnt deel 3 over de stadstrams in Haarlem.