Gieterij Sanders heeft weer enkele gietstukken voor de draaistellen en de geleding van de A619/A620 afgeleverd. Het gaat dit keer om de vier baksteunen voor de geleding en het zadel voor de verticale remhefboom van de middentruck. De taatsen zijn nog niet klaar.

Bij de afwerking bleek dat niet alle onderdelen aan de gestelde eisen voldoen. Daarom moet een van de onderschalen van de motortaatsen opnieuw worden gegoten. Dat geldt ook voor de ondertaats van de Jacobsgeleding. Sanders zal deze onderdelen binnenkort opnieuw afleveren.