De complete casco’s van de A619/A620 worden steeds meer zichtbaar. Op vrijdag 29 januari waren ook de kopwanden en de wanden bij de geleding gereed. Het is de bedoeling om op vrijdag 5 februari de eerste rijtuigbak te richten.

Twee kopwanden voor de A619/A620!

Kopwand bij de geleding.

Kopwand bij de geleding in aanbouw.

Verlaagde “chassisbalken” ter hoogte van de entrees.

Schamelbalken voor de buitenste draaistellen. Deze zijn gefabriceerd in de werkplaats van de Stoomtram Hoorn-Medemblik.