De Blauwe Tram leeft! Dat blijkt wel uit de grote belangstelling voor het boekje over de historie van de A600-trams van de NZH, dat in twee maanden nagenoeg geheel is uitverkocht. Stichting De Nieuwe Blauwe Tram, die zich toelegt op de reconstructie van een historische A600-tram, heeft daarom een tweede oplage van het boekje gemaakt, die vanaf nu verkrijgbaar is.
Het grotendeels in kleur gedrukte boekje over de A600-trams van de NZH kost € 12,95 en is onder andere verkrijgbaar bij diverse boekwinkels in de regio. Per post bestellen is mogelijk door 16,70 euro (boekje plus 3,75 euro porto) over te maken op rekeningnummer NL42 RABO 0311 260 950 t.n.v. Stichting De Nieuwe Blauwe Tram, onder vermelding van ‘Bestelling boekje’ en uw naam- en adresgegevens met postcode en huisnummer.