De rijtuigbak van de A619 is opnieuw flink gevorderd. Het chassis is verder gemonteerd en afgewerkt en er is een begin gemaakt met het dak. Ter hoogte van de cabine zijn de hiervoor benodigde profielen op hun plaats gelast.
De verwachting is dat het rijtuig medio maart gereed is. Het gaat dan naar een gespecialiseerd bedrijf voor conservering en spuiten. Hierna beginnen de werkzaamheden aan de A620. De werkzaamheden aan dit rijtuig verlopen naar verwachting iets sneller, omdat inmiddels alle onderdelen beschikbaar zijn en er geen speciale constructie nodig is onder het rijtuig voor compressor en andere technische apparatuur. De A620 wordt medio april in Haarlem verwacht.

Er is een soort steiger in de A619 gebouwd om de dakprofielen te monteren.

De dakprofielen boven de cabine zitten op hun plek.

Hier staat toch echt een bijna complete rijtuigbak van de A619!

De profielen in het chassis ter hoogte van de entree.

De achterzijde van het rijtuig ter hoogte van de geleding.