Voortgangspresentatie

Ziehier de presentatie (link naar pdf; opent in nieuw venster) die voorzitter Wim Beukenkamp op 24 juni 2017 heeft gehouden tijdens de eerste donateursbijeenkomst van de stichting De Nieuwe Blauwe Tram in het NZH-Museum in Haarlem. Na een kort overzicht in foto’s van de geschiedenis van het stel A619/A620 volgt een overzicht van de stand van zaken rond het project om een reconstructie van deze laatste nieuwgebouwde tram voor de NZH op de baan te brengen: wat is er al gedaan en welke zaken staan als eerstvolgende op de planning?