Toezegging Fonds 1818

Na eerdere toezeggingen door andere fondsen kregen wij vandaag 3 juli bericht van Fonds 1818 dat zij het reconstructieproject A619/620 gaan steunen. Het toegekende bedrag is 30.000 euro, waarmee we een belangrijke mijlpaal bereikt hebben. We beschikken hiermee over voldoende middelen om in ieder geval de bouw van de beide casco’s te kunnen aanbesteden. De voorbereidingen daarvoor zullen volgens plan in het najaar in gang gezet worden. De aandacht is nu gericht op het verwerven van voldoende fondsen voor de bouw van de drie trucks. In totaal moeten we naast onze eigen bijdragen zo’n 585.000 euro aan fondsen zien te verwerven, waarvoor nu een belangrijke eerste stap gezet is. Zoals gezegd moeten we ook zelf aan aanzienlijke bijdrage leveren. Donaties zijn daarom van groot belang. Steun het project.