Donateursvergadering SDNBT zaterdag 30 juni 2018.

Locatie: Scheveningen, bovenzaal remise HTM, Harstenhoekplein 9A en tramrit voor de donateurs

Een stroomloos Den Haag HS met Rijswijkseplein, de combinatie van de vele omleidingen voor Veteranendag, Volvo Ocean Race en ook nog een bovenleidingsbreuk in de Merwedestraat alsmede een onwelwoording op het Spui, zorgde er voor dat de NZH A327 en HTM 58 erg veel moeite hadden om in de buurt van het Centraal Station te komen waar de donateurs zouden instappen. Uiteindelijk lukte het ca. 13.15uur het Lage Zand te bereiken vlakbij Den Haag CS waar eenieder kon instappen en we over lijn 11 probleemloos remise Scheveningen bereikten.

Vergadering
De vergadering kende ca. 40 deelnemers en 5 bestuursleden. De Vz, Wim Beukenkamp, opende – na de koffie met koek – om 14.20uur de vergadering en heette iedereen van harte welkom in Scheveningen, met dank aan de Tramweg-Stichting voor de gastvrijheid. De Vz stelt de aanwezige bestuursleden voor: Wim Bloem, Frans Heijnen, Maurits vd Toorn, Raymond Naber en de kersverse bestuursondersteuner Cock Koelewijn voor communicatie en PR. De Vz schetst de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en benadrukt dat de bij het publiek de beleving van het begrip “Blauwe Tram” met name de grotere voertuigen betreft, waaronder de te bouwen A619/620. Het laat onverlet dat de andere NZH voertuigen A327/B303, A106 en C106 bijzonder materieel zijn met een grote historische waarde. De Vz noemt ook het Comité van Aanbeveling: Jos Wienen (burg. Haarlem), André Testa, Georg Groenveld, Boudewijn Leeuwenburgh, John Stoop, Peter Kalse en heel bijzonder in ons midden Jan Beijnes met broer Peter, zoons van de laatste directeur van de fa. Beijnes (tot 1960). De Vz geeft ook inhoud aan het project door de verschillende deelaspecten te noemen waar we zoal mee bezig zijn: fondswerving, techniek, huisvesting, communicatie en PR. Het is het bestuur erg duidelijk geworden in het afgelopen jaar dat het project vooral de belevenis aan het begrip Blauwe Tram moet gaan vorm geven. Dat is ook hoe het blad Bouwen die Blauwe werkt: vooral sfeerverhalen over de beleving. De zaal geeft aan dat in het blad duidelijker de contactadressen van het bestuur met een telefoonnummer dient te worden vermeld omdat dit nu bijna niet is te vinden. Het bestuur hoopt in 2024 de A619/620 in dienst te kunnen stellen.

Onthulling mock-up
Om ca. 15.45uur wordt de vergadering buiten voor de pekelremise voortgezet. Jan Beijnes houdt een mooie speech over wat de firma Beijnes had met de NZH en duwt dan de deuren open waarachter de prachtige zojuist gereedgekomen mock-up van de A620 staat. Achter de andere deuren staat een 20 jaar ouder Beijnes product de A327. De mock-up oogst veel bewondering en applaus en onze dank gaat uit naar Han Geijp van de St Historisch Genootschap de Blauwe Tram, de bedenker en bouwer van de 1-op-1 maquette die we voor promotie gaan gebruiken de komende jaren. Er volgt een gezellig samenzijn waarbij er veel wordt genetwerkt in het bijzijn van de trams en onder genot van heerlijk zomerweer.

Om 16.30uur vertrekt de HTM 58 om een deel van het gezelschap weer naar Den Haag Centraal te brengen. Nu Veteranendag voorbij is kan dat weer rechtstreeks over lijn 9.