Tweelingstel NZH A619/620 Leidschendam, 1960. Foto L.J.P. Albers

De Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is statutair gevestigd in Leiden.

Het doel van de stichting is de verwerving, reconstructie en instandhouding van mobiel cultuurhistorisch erfgoed, gericht op voertuigen van de voormalige Noord-Zuid Hollandse Vervoer Maatschappij (NZH) en haar rechtsvoorgangers.

In het bijzonder richt de stichting zich op de reconstructie van de laatste diensttram van 9 november 1961, Tweelingstel A619/620, van de NZH.

 

Terugkeer van een Tweelingstel serie A600 

Op 17 september 1960 is Tweelingstel A619/620 op weg van Noordwijk naar Leiden. Foto L.J.P. Albers

 

Waarom een reconstructie van het Tweelingstel serie A619/620?

Het antwoord luidt: daar is een aantal redenen voor.

  1. In de Tweelingstellen van de serie A600 verenigde zich het vervoerconcept dat de "Blauwe Tram" beroemd heeft gemaakt, namelijk: snel, comfortabel en voordelig regioneel vervoer.
  2. Het ontwerp van deze Tweelingstellen is de stamvader van alle nu rijdende gelede trams
  3. Deze trams waren degelijk en betrouwbaar en universeel inzetbaar op het gehele normaalsporige NZH-tramnet dat zich uitstrekte van Schoten (Haarlem-Noord) tot Scheveningen.
  4. De te reconstrueren A619/620 verbindt dus een groot gebied: Haarlem, de Bollenstreek, Noordwijk, Katwijk, Leiden, Den Haag en Scheveningen.
  5. De A619/620 was de laatste nieuw gebouwde "Blauwe Tram".
  6. De A619/620 was de laatste diensttram van Leiden naar Haarlem op 2 januari 1949.
  7. De A619/620 was de laatste diensttram van Leiden naar Den Haag en aansluitende leegmaterieel rit naar Voorburg op 9 november 1961.
  8. De reconstructie van de A619/620 zal op karakteristieke wijze het beeld vormen van hoogwaardig openbaar railvervoer "avant la lettre".
  9. De reconstructie van de A619/620 zal grote aantrekkingskracht hebben als rijdend cultuur historisch monument.
  10. Het ontbreken van een Tweelingstel als de A619/620 is een "missing link" in de nationale collectie trams.

Een onderzoek via "facebook" en ten tijde van de trammanifestatie "Volgende Halte" op 18 en 19 juni 2016 in het Nederlandse Openluchtmuseum heeft aangetoond dat er bijzonder veel belangstelling bestaat voor deze reconstructie. Verder onderzoek door de projectgroep heeft laten zien dat het project technisch haalbaar is om een bijna exacte reconstructie van een Tweelingstel te bouwen.

We schrijven "bijna" omdat een reconstructie nu moet voldoen aan de huidige eisen.

Geïnteresseerd?

Mailadres: info(a)denieuweblauwetram.nl
Facebook: De Nieuwe Blauwe Tram
Web-site: www.denieuweblauwetram.nl
Postadres secretariaat: Rooseveltlaan 50, 2625 GP Delft
Telefoon: 0616446961 (aanmelden donateurs/sponsors)
Bank: NL42 RABO 0311 2609 50 t.n.v. St. De Nieuwe Blauwe Tram te Haarlem