Toezegging Fonds 1818

Na eerdere toezeggingen door andere fondsen kregen wij vandaag 3 juli bericht van Fonds 1818 dat zij het reconstructieproject A619/620 gaan steunen. Het toegekende bedrag is 30.000 euro, waarmee we een belangrijke mijlpaal bereikt hebben. We beschikken hiermee over voldoende middelen om in ieder geval de bouw van de beide casco’s te kunnen aanbesteden. De voorbereidingen daarvoor zullen volgens plan in het najaar in gang gezet worden. De aandacht is nu gericht op het verwerven van voldoende fondsen voor de bouw van de drie trucks. In totaal moeten we naast onze eigen bijdragen zo’n 585.000 euro aan fondsen zien te verwerven, waarvoor nu een belangrijke eerste stap gezet is. Zoals gezegd moeten we ook zelf aan aanzienlijke bijdrage leveren. Donaties zijn daarom van groot belang. Steun het project. 

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram

 

Tweelingstel NZH A619/620 Leidschendam, 1960. Foto L.J.P. Albers

De Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is statutair gevestigd in Leiden.

Het doel van de stichting is de verwerving, reconstructie en instandhouding van mobiel cultuurhistorisch erfgoed, gericht op voertuigen van de voormalige Noord-Zuid Hollandse Vervoer Maatschappij (NZH) en haar rechtsvoorgangers.

In het bijzonder richt de stichting zich op de reconstructie van de laatste diensttram van 9 november 1961, Tweelingstel A619/620, van de NZH.

Lees meer: Stichting De Nieuwe Blauwe Tram

Comité van Aanbeveling

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram heeft een nieuwe belangrijke stap gezet voor de reconstructie van de laatste Blauwe Tram A619/A620. Tijdens een bijeenkomst in Scheveningen op 2 februari is in aanwezigheid van het Comité van Aanbeveling de aftrap gegeven voor de fondsenwerving voor het reconstructieproject. Voorzitter Wim Beukenkamp maakte bij deze gelegenheid bekend dat er sinds deze week 100.000 euro aan donaties bijeen is gebracht om het project te starten. Verder is de A619/A620 vrijwel geheel in 3D CAD getekend en heeft de stichting door schenking de beschikking gekregen over enkele elektromotoren en wielen.

De bijeenkomst werd onder andere bijgewoond door de heer J.J. Beijnes, nazaat van de befaamde Haarlemse materieelfabriek met dezelfde naam, die in 1932 de tien A600'en voor de NZH bouwde. De bijeenkomst werd afgesloten met een rit met NZH-tram A106 (1911) uit de collectie van de Tramweg-Stichting door het centrum van Den Haag.

 

 

Lees meer: Comité van Aanbeveling

A619/A620 herleeft in 3D

De A619/620 van de NZH herleeft, zij het op dit moment alleen nog digitaal. Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is druk bezig met de voorbereidingen voor de reconstructie van tweelingtram uit 1932. Rob de Jong heeft op basis van originele fabriekstekeningen van Beijnes een 3D CAD-versie van het rijtuig en talloze onderdelen gemaakt. Dat is niet alleen nodig om een goed inzicht te krijgen in de constructie van de tram, maar is ook handig bij de aanstaande productie van onderdelen van de A619/620. De installaties van fabrikanten kunnen direct digitaal worden aangestuurd. Dat spaart geld en leidt tot een optimaal resultaat.

Blijf op de hoogte en word donateur van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram. Klik HIER voor het aanmeldformulier.