Rabobank Wensenfonds

Het Rabobank Wensenfonds schenkt Stichting De Nieuwe Blauwe Tram een bedrag van 1230 euro voor het uitgeven van een boekje over de reconstructie van de A619/620 en de historie van de A600'en bij de NZH. Deze toezegging werd bekendgemaakt tijdens de "Avond van Leiden" in het Scheltemacomplex op 26 november 2019. Het spreekt voor zich dat Stichting De Nieuwe Blauwe Tram erg blij is met de donatie van Rabobank Leiden-Katwijk, die is gevestigd in het hart van het vroegere werkgebied van de NZH. Verenigingen en stichtingen die klant zijn van de Rabobank, hebben jaarlijks de mogelijkheid om een wens in te dienen bij het Wensenfonds. Na nominatie door een jury is het aan leden van de bank om hun (digitale) stem uit te brengen op de genomineerde wensen. Hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage aan de wens. Bij Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is het volledige bedrag van de aanvraag gehonoreerd.

Toezegging Mondriaanfonds

De reconstructie van de A619/A620 is een flinke stap dichterbij gekomen, nu ook het Mondriaan Fonds het project wil steunen met een bijdrage van maar liefst 100.000 euro. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Samen met enkele andere bijdragen zijn er nu voldoende middelen om de beide rijtuigbakken van het tweeling-tramstel te laten bouwen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Zo is de hele tram op basis van originele fabriekstekeningen van Beijnes in 3D-CAD getekend. Deze tekeningen vormen de basis voor het bouwproces. In totaal moeten we naast onze eigen bijdragen zo’n 585.000 euro aan fondsen zien te verwerven. Hiervoor zijn nu belangrijke stappen gezet. Al eerder zegde het Fonds 1818 een bijdrage van 30.000 euro toe. Onze stichting zet alles op alles om de eigen bijdrage aan het project bijeen te krijgen. Donaties zijn hiervoor van groot belang. Steun daarom ons project en zorg ervoor dat de A619/A620 in 2024, honderd jaar na de introductie van Blauwe Trams, weer gaat rijden!

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram

 

Tweelingstel NZH A619/620 Leidschendam, 1960. Foto L.J.P. Albers

De Stichting De Nieuwe Blauwe Tram is statutair gevestigd in Leiden.

Het doel van de stichting is de verwerving, reconstructie en instandhouding van mobiel cultuurhistorisch erfgoed, gericht op voertuigen van de voormalige Noord-Zuid Hollandse Vervoer Maatschappij (NZH) en haar rechtsvoorgangers.

In het bijzonder richt de stichting zich op de reconstructie van de laatste diensttram van 9 november 1961, Tweelingstel A619/620, van de NZH.

Lees meer: Stichting De Nieuwe Blauwe Tram