Donaties

Donaties zijn van harte welkom.

Doordat de stichting een culturele ANBI is, zijn de donaties fiscaal 125% aftrekbaar.
Daarvoor stelt de Belastingdienst wel grenzen, die niet gelden als u gebruik maakt van de mogelijkheid van een periodieke gift.
Als u tenminste vijf jaar een bepaald bedrag doneert, is die gift zonder drempel aftrekbaar.

Maak daarvoor gebruik van bijgaande zelf af te drukken twee schenkingsformulieren.
Stuur beide na volledige invulling en te hebben gescanned naar: info(a)denieuweblauwetram.nl of per post naar het secretariaat: Rooseveltlaan 50, 2625 GP Delft.
Het eerste formulier "voor de schenker" krijgt u na ondertekening door de penningmeester retour.

Ons banknummer: NL42 RABO 031 1260 950 t.n.v. Stichting. De Nieuwe Blauwe Tram