Project

Deze hoofdordner bevat documenten die de administratieve en projectmatige aspecten van het project bevatten. Niet alle documenten zijn publiek beschikbaar en zijn pas na inloggen te raadplegen.

Subcategorie

ANBI beschikking belastingdienst en andere documenten.