Financiën

Voor het eerste boekjaar dat tot 1 januari 2017 loopt, is een beperkte begroting opgesteld:

Baten  
Donaties €30.000,-
Sponsoring €20.000,-
Totaal €50.000,-
   
Lasten  
Stichting €1.000,-
Engineering                    €20.000,-
Materiaal €10.000,-
Saldo €19.000,-
Totaal €50.000,-