Doelstelling

Het doel van de stichting is het verwerven, reconstrueren en instandhouden van mobiel cultuurhistorisch erfgoed, gericht op voertuigen van de voormalige Noord-Zuid Hollandse Vervoer Maatschappij (NZH) en haar rechtsvoorgangers.
In het bijzonder richt de stichting zich op de reconstructie van de laatste diensttram van 9 november 1961, Tweelingstel A619/620, van de NZH.