Beloningen

Volgens artikel 7 lid 9 van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De Stichting heeft geen personeel/werknemers.