Algemeen

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram

Op 17 oktober 2016 is de stichting erkend als culturele ANBI. Uw giften zijn fiscaal 125% aftrekbaar.

RSIN-nummer: 856566780

Vestigingsplaats: Leiden

KvK-nummer: 66467292

Mailadres: info(a)denieuweblauwetram.nl

Facebook: De Nieuwe Blauwe Tram

Web-site: www.denieuweblauwetram.nl

Postadres secretariaat: Rooseveltlaan 50, 2625 GP Delft

Telefoon: 0616446961 (aanmelden donateurs/sponsors)

Bank: NL42 RABO 031 1260 950, St. De Nieuwe Blauwe Tram, Leiden

De ANBI beschikking en de registratie bij de belastingdienst kunt u HIER raadplegen.