Activiteiten

De stichting is opgericht op 14 juli 2016

Hiervoor was een werkgroep werkzaam om te onderzoeken of een reconstructie van een Tweelingstel van de serie A600 van de NZH technisch als financieel haalbaar zou zijn. De uitkomst van dit onderzoek was positief en dat heeft geresulteerd in het oprichten van de stichting De Nieuwe Blauwe Tram en het formeel starten van het project reconstructie A619/620.

De komende tijd zal worden besteed aan het uitwerken van het technische deel van het project reconstructie waarbij alle voorhanden zijnde tekeningen zullen worden gedigitaliseerd. Ook is een aanvang gemaakt met het verwerven van oorspronkelijke onderdelen van de Tweelingstellen van de serie A600 en overige trams die als model zullen kunnen dienen. Verder wordt het businessplan geschreven om fondsenwerving te realiseren.
In een later stadium zal het businessplan worden geschreven met betrekking tot de exploitatie van de A619/620.